Voorwaarden deelname


Deelname is kosteloos als je als deelnemer:

  • Geen aanbieder bent van oplossingen en/of diensten van het congresonderwerp;
  • Je behoort tot de doelgroep van het congres: DGA, Algemeen directeur, CEO, HR manager, HR directeur, HR business partner CFO, e.d.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u zich heeft aangemeld voor het event Werkgeversgezag, maken wij als organisator directe kosten voor uw deelname. Wij hanteren daarom de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • In geval van annuleren dient u dit per e-mail door te geven via marketing@primatch.nl.
  • Tot drie dagen voor het event is annuleren geheel kosteloos. Indien u binnen drie dagen voor het fysieke event annuleert, niet verschijnt op het event of niet voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld aan deelname, dan brengen wij u € 45,00 excl. btw annuleringskosten per persoon in rekening.
  • Vervanging door een collega is toegestaan mits deze collega tot de doelgroep behoort. Graag een e-mail sturen naar marketing@primatch.nl met de voor- en achternaam, functietitel, organisatie en e-mailadres van uw vervanger, zodat wij voor een soepele registratie kunnen zorgen.

Uw gegevens

Voer altijd uw zakelijke e-mailadres in bij uw inschrijving. E-mailadressen van bijvoorbeeld Gmail en Hotmail worden niet geaccepteerd. Alle correspondentie verloopt alleen via uw zakelijk e-mailadres.

Wilt u weten hoe wij met uw gegevens omgaan? Bekijk dan onze privacy policy.

Wijzigingen

Primatch Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de voorwaarden voor deelname.